Rekisteriseloste

8.3.2017

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Nimi: KOREKA
Osoite: Uikunkuja 7 28100 PORI
Puhelin: 050 599 3798
Sähköposti: info@koreka.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Anttila Olli
Osoite: Uikunkuja 7 28100 PORI
Puhelin: 050 599 3798
Sähköposti: olli.anttila@koreka.fi

Rekisterin nimi
Korekan asiakastietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi ja mainonta.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietojen lähteet
Henkilön yhteystietojen luovutus.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle missään muodossa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle missään muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK-rekisteriin on pääsy vain KOREKAN sisäisesti valtuutetulla henkilöllä. Manuaalista aineistoa ei säilötä.

Y-tunnus: 2835375-6
sähköposti: info@koreka.fi
puh. 050 599 3798

Rekisteriseloste